Rakennusliike Porrassalmi 80-luvulla

70- ja 80-luvun vaihteessa sotien jälkeen rakennettua rakennuskantaa oli aika ryhtyä peruskorjaamaan. Yhtiön vuosikymmen alkoi useilla peruskorjauskohteilla; Äänekosken Koulunmäen yläaste, Hotelli Hirvi (Ä:ki), Äänekosken ammattikoulu, Äänekosken matkahuolto, Keski-Palokan koulu (Jkl maalaiskunta) jne. 80-luvulla korjausrakentamisen osuus kasvoi merkittäväksi osaksi yhtiön rakennustoimintaa.

luku80_aanekoski
Honkolan koulun laajennus ja peruskorjaus, Äänekoski

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, Oiva Porrassalmi menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen syyskuussa 1982. Saman vuoden loppuun suunniteltu eläkkeelle jääminen jäi näin toteutumatta. Eläkesuunnittelun yhteydessä oli kuitenkin jo valmiiksi sovittu uudesta toimitusjohtajasta, joten yhtiön toiminta saattoi jatkua keskeytyksettä ilman katkoja. Perustajan kuoleman jälkeen yhtiön omistuspohja laajeni käsittämään myös seuraavaa sukupolvea joka oli juuri valmistunut ja valmistumassa rakennusalan opinnoistaan. Omistuspohjan laajentuessa tarkoituksenmukaisimmaksi nähtiin myös yhtiömuodon muuttaminen kommandiittiyhtiöksi. Kommandiittiyhtiön nimeksi merkittiin Rakennusliike Porrassalmi Ky.

Vuosikymmenen alkuvuosina Äänekoskella käynnistyi Metsä-Botnia Oy:n uuden sellutehtaan rakentaminen. Yhtiö oli vahvasti mukana tehtaan rakentamisessa aivan alkuhetkistä tehtaan käynnistymiseen saakka. Toteutetut työt käsittivät useita teollisuus- ja erikoisrakentamiskohteita; voimalalohkon perustusrakenteet, kuorimon laajennus ja muutostöitä, hakekuljetintunnelirakenteita, jäteveden puhdistamon rakenteita, selkeyttämöallasrakenteita, pääporttirakennus, tuotevarastojen kattorakenteita jne. Yhtiömme oli mukana sellutehtaan rakentamisessa 40 – 60 työntekijän panoksella usean vuoden ajan aina tehtaan käynnistymiseen saakka 1985 ja vielä tämän jälkeenkin pienemmissä rakennusprojekteissa.

luku80_sellutehdas
Metsä-Botnian sellutehdas, Äänekoski

Sellutehtaan rakentaminen sai jatkoa Äänekosken muiden teollisuusinvestointien myötä. Yrityksemme toteutti useita seutukunnan teollisuusrakennuskohteita alueen puunjalostus-, elektroniikka- ja metalliteollisuudelle. Suurimpana hankkeena oli taidepainopaperitehtaan kolmessa eri vaiheessa toteutettu rakentaminen Äänekoskelle.

Vuonna 1989 aloitettiin tehdasinvestointeja lukuunottamatta Äänekosken suurimman yksittäisen rakennuskohteen rakentaminen. Ki Oy Mercurian rakennustyöt saatiin käyntiin aivan tuolloisen investointiverolain voimaan tulon alla.

Vuosikymmenen lopulla yritys nimettiin Äänekosken Vuoden Yrittäjäksi.

y-patsas